Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

ÚRADNÁ TABUĹA

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 10.11.2018Vytlačiť
 

Rozhodnutie predsedu NR SR ZZ_2018_203_20180710.pdf ZZ_2018_203_20180710.pdf (127.1 kB)

 
 

VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE - PEREŠSKÁ ULICAVytlačiť
 

MČ

PETÍCIA

Obyvatelia Perešskej ulice podali dňa 30.08.2017 na MÚ MČ petíciu za zjednosmernenie časti Perešskej  ulice a odstránenie retardéra na Perešskej ulici z týchto dôvodov:

- nevyhovujúca šírka vozovky pre obojsmernú dopravu,

- vozidlá čakajúce na svetelnej signalizácii na komunikáciu I50 (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.) obchádzajú túto svetelnú signalizáciu v čase keď svieti červená priamo po Perešskej cez križovatku Bystrická – Perešská.

Ďalej žiadajú odstrániť spolmaľovací prah (retardér). 

VÝSLEDOK: 

Petícia bola prerokovaná na 21.zasadnutí MZ dňa 4.09.2017, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 139/21/2017/04.09.2017

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Pereš

I. berie na vedomie

petíciu obyvateľov Perešskej ulice

II. žiada

starostu o zabezpečenie  zmeny dopravy na Perešskej ulici na jednosmernú premávku, a to  v smere od križovatky Gelnická – Perešská po križovatku Bystrická – Perešská.

Hlasovanie:  za: 5 (všetci poslanci)

 

 

 

 


 
 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIAVytlačiť
 

MÚ

Akcia: „PEREŠ – SEVEROVÝCHODNÝ SEGMENT“
Miesto: Lokalita Krásnohorská, les sever, Haburská, les východ, Revúcka
Katastrálne územie: Pereš; Myslava


 
 
Položky 1-10 z 13

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PREPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA PEREŠ - LORINČÍKVytlačiť
 

oznam


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - REVÚCKAVytlačiť
 

Verejná vyhláška


 
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

Verejná vyhláška

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto  upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267   a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.


 
 
Položky 1-10 z 13

Harmonogram zvozu odpadu

HARMONOGRAM VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERAVytlačiť
 

odpad

Veľkokapacitný kontajner Kontajnery 2018.pdf Kontajnery 2018.pdf (294.5 kB)

 
 
Položky 1-10 z 13

Oznámenia o uložení písomnosti

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - KALEJAVytlačiť
 

list


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - TOMČOVČÍKOVÁVytlačiť
 

oznam


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - BIMBÓOVÁ Vytlačiť
 

list


 
 
Položky 1-10 z 13


3546789

Úvodná stránka