Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

ÚRADNÁ TABUĹA

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 10.11.2018Vytlačiť
 

volby

VIAC na web stránke mesta Košice :

https://www.kosice.sk/clanok.php?file=volby_komunalne2018.htm

ZAPISOVATEĽKA

miestnej volebnej komiesie:

IVONA MACKOVÁ

ADRESA:

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie   

Revúcka 14

040 11 Košice

TELEFONICKÉ KONTAKTY:

Tel.: +421-(0)55-6229664

Mobil: 0918 461 790

E-MAIL:

info@mcperes.sk

HARMONOGRAM ODOVZDÁVANIA KANDITÁTNYCH LISTÍN:

Pondelok 10.09.2018

8:00 - 12:00      13:00 - 16:00   

Utorok 11.09.2018

8:00 - 12:00       13:00 - 16:00       20:00 - 24:00

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľkou miestnej volebnej komisie, keďže zapisovateľka ako zamestnanec MČ má aj iné povinnosti a nemusí byť stále prítomná priamo vo svojej kancelárii. 

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA       

je zriadená na celé volebné obdobie.

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa zákona o podmiekach výkonu volebného práva,

c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v MČ,

d) uverejňuje výsledky volieb v MČ,

e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy MČ.

 

 

 

 

Zoznam strán, ktoré podali kandidátne listiny MČ Oznámenie o podaných kandidátnych listinách.pdf Oznámenie o podaných kandidátnych listinách.pdf (180.9 kB)
Zoznam strán, ktoré podali kandidátne listiny mestu Košice 2018-09-13 oznamenie-o-podanych-KL-mesto-Kosice.pdf 2018-09-13 oznamenie-o-podanych-KL-mesto-Kosice.pdf (414.5 kB)
Formulár pre nezávislých kandidátov kontaktny-formular-nezavisly.rtf kontaktny-formular-nezavisly.rtf (50.6 kB)
Počet poslancov a volebných obvodov OZNAMENIE_o urceni_poctu_poslancov.pdf OZNAMENIE_o urceni_poctu_poslancov.pdf (110.5 kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR ZZ_2018_203_20180710.pdf ZZ_2018_203_20180710.pdf (127.1 kB)

 
 

VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE - PEREŠSKÁ ULICAVytlačiť
 

MČ

PETÍCIA

Obyvatelia Perešskej ulice podali dňa 30.08.2017 na MÚ MČ petíciu za zjednosmernenie časti Perešskej  ulice a odstránenie retardéra na Perešskej ulici z týchto dôvodov:

- nevyhovujúca šírka vozovky pre obojsmernú dopravu,

- vozidlá čakajúce na svetelnej signalizácii na komunikáciu I50 (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.) obchádzajú túto svetelnú signalizáciu v čase keď svieti červená priamo po Perešskej cez križovatku Bystrická – Perešská.

Ďalej žiadajú odstrániť spolmaľovací prah (retardér). 

VÝSLEDOK: 

Petícia bola prerokovaná na 21.zasadnutí MZ dňa 4.09.2017, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 139/21/2017/04.09.2017

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Pereš

I. berie na vedomie

petíciu obyvateľov Perešskej ulice

II. žiada

starostu o zabezpečenie  zmeny dopravy na Perešskej ulici na jednosmernú premávku, a to  v smere od križovatky Gelnická – Perešská po križovatku Bystrická – Perešská.

Hlasovanie:  za: 5 (všetci poslanci)

 

 

 

 


 
 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIAVytlačiť
 

MÚ

Akcia: „PEREŠ – SEVEROVÝCHODNÝ SEGMENT“
Miesto: Lokalita Krásnohorská, les sever, Haburská, les východ, Revúcka
Katastrálne územie: Pereš; Myslava


 
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

OPTICKÁ SIEŤ - PEREŠVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - REVÚCKAVytlačiť
 

Verejná vyhláška


 
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

Verejná vyhláška

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto  upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267   a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.


 
 

Harmonogram zvozu odpadu

HARMONOGRAM VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERAVytlačiť
 

odpad

Veľkokapacitný kontajner Kontajnery 2018.pdf Kontajnery 2018.pdf (294.5 kB)

 
 

Oznámenia o uložení písomnosti

OZNAM O ULOŽENÍ POŠTOVEJ ZÁSIELKY - MITROVytlačiť
 

list


 
 

Dražby

DRAŽBA - rozostavaný dom a pozemok KrásnohorskáVytlačiť
 

dražba


 
 


3756179

Úvodná stránka