Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

ÚRADNÁ TABUĹA

PROGRAM 23. ZASADNUTIA MZ - zmena termínuVytlačiť
 

MZ


 
 

NÁVRH ROZPOČTU MČ 2018-2020 - novýVytlačiť
 

rozpočet


 
 

VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE - PEREŠSKÁ ULICAVytlačiť
 

MČ

PETÍCIA

Obyvatelia Perešskej ulice podali dňa 30.08.2017 na MÚ MČ petíciu za zjednosmernenie časti Perešskej  ulice a odstránenie retardéra na Perešskej ulici z týchto dôvodov:

- nevyhovujúca šírka vozovky pre obojsmernú dopravu,

- vozidlá čakajúce na svetelnej signalizácii na komunikáciu I50 (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.) obchádzajú túto svetelnú signalizáciu v čase keď svieti červená priamo po Perešskej cez križovatku Bystrická – Perešská.

Ďalej žiadajú odstrániť spolmaľovací prah (retardér). 

VÝSLEDOK: 

Petícia bola prerokovaná na 21.zasadnutí MZ dňa 4.09.2017, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 139/21/2017/04.09.2017

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Pereš

I. berie na vedomie

petíciu obyvateľov Perešskej ulice

II. žiada

starostu o zabezpečenie  zmeny dopravy na Perešskej ulici na jednosmernú premávku, a to  v smere od križovatky Gelnická – Perešská po križovatku Bystrická – Perešská.

Hlasovanie:  za: 5 (všetci poslanci)

 

 

 

 


 
 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIAVytlačiť
 

MÚ

Akcia: „PEREŠ – SEVEROVÝCHODNÝ SEGMENT“
Miesto: Lokalita Krásnohorská, les sever, Haburská, les východ, Revúcka
Katastrálne územie: Pereš; Myslava


 
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIAVytlačiť
 

vyhláška


 
 

Harmonogram zvozu odpadu

HARMONOGRAM VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERAVytlačiť
 

odpad


 
 

Oznámenia o uložení písomnosti

OZNAM O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - CSABAVytlačiť
 

list


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - FINDRICHVytlačiť
 

list


 
 

OZNAM O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - HAFIČVytlačiť
 

list


 
 


3140380

Úvodná stránka