Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

Komisie MZ

POSTAVENIE KOMISIÍ

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. :

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 


 

ZRIADENIE KOMISIÍ MZ dňa 30.11.2018

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU A SŤAŽNOSTÍ:

PREDSEDA:                     Mgr. Marta GONSORČÍKOVÁ BUKOVINSKÁ

ČLENOVIA:                       Kristián TOMČO

                                           Ing. Katarína TURČÍK, PhD. 

KOMISIA FINANČNÁ:

PREDSEDA:                     Ing. Miroslav DAŇO

ČLENOVIA:                       PhDr. Daniel LIBA 

                                           Kristián TOMČO

                                           Ing. Katarína TURČÍK, PhD.

 


 

ROKOVACÍ PORIADOK, ÚLOHY A NÁPLNE PRÁCE KOMISIÍ MZ

Rokovací poriadok komisií

 
Úlohy a náplň práce komisií

 

ZÁPISNICE Z KOMISIÍ 2017

Finančná komisia - október 2017

 
Finančná komisia - september 2017

 
Finančná komisia - máj 2017

 
Finančná komisia - február 2017

 
Finančná komisia - január 2017

 

ZÁPISNICE Z KOMISIÍ 2016

Finančná komisia - november 2016

 
Komisia VO - november 2016

 
Komisia VO - júl 2016

 
Finančná komisia - jún 2016

 
Finančná komisia - máj 2016

 
Finančná komisia - apríl 2016

 
Komisia VO - apríl 2016

 
Finančná komisia - február 2016

 
Komisia VO - január 2016

 

ZÁPISNICE Z KOMISIÍ 2015

Komisia verejného osvetlenia - október 2015

 
Komisia verejného osvetlenia - júl 2015

 
Komisia verejného osvetlenia - máj 2015

 
Finančná komisia - november 2015

 
Finančná komisia - október 2015

 
Finančná komisia - jún 2015

 
Finančná komisia - apríl 2015

 
Finančná komisia - marec 2015

 
Finančná komisia - január 2015

 


4793550

Úvodná stránka