Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 10.11.2018Vytlačiť
 

volby

VÝSLEDKY:

Starosta:   Ing. Jozef Karabin, MBA

Poslanci:   Ing. Miroslav Daňo

                    PhDr.  Daniel Liba

                    Kristián Tomčo

                    Ing. Katarína Turčík, PhD.

                    Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská
 

 

VIAC na web stránke mesta Košice :

https://kosice.sk/obcan/komunalne-volby-2018

 

ZAPISOVATEĽKA

miestnej volebnej komiesie:

IVONA MACKOVÁ

ADRESA:

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie   

Revúcka 14

040 11 Košice

TELEFONICKÉ KONTAKTY:

Tel.: +421-(0)55-6229664

Mobil: 0918 461 790

E-MAIL:

info@mcperes.sk

DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

V MČ Košice - Pereš sú vytvorené dva okrsky.

V súlade s § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

krskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti v lehote do 11.10.2018.

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice má právo delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len do mestského zastupiteľstva.
Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA       

je zriadená na celé volebné obdobie.

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa zákona o podmiekach výkonu volebného práva,

c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v MČ,

d) uverejňuje výsledky volieb v MČ,

e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy MČ.

 


 
 


5056308

Úvodná stránka