Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

ARCHÍV

ÚRADNÁ TABUĹA

Inžinierske siete pre Priemyselný park Košice - Pereš

Zverejnené 16.1.2013 -admin-


 

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2018

ZU 2018

Zverejnené 5.6.2019 -admin-


 

PROGRAM 6. ZASADNUTIA MZ - 25.07.2019

program

Zverejnené 19.7.2019 -admin-


 

5. ZASADNUTIE MZ 24.06.2019

program

Zverejnené 18.6.2019 -admin-


 

NÁVRH VZN MESTA KOŠICE o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice


Návrh na zmenu VZN je uložený v prílohe

Zverejnené: www.kosice.sk  na pripomien ...viac...

Zverejnené 17.1.2019 -admin-


 

ROZPOČET MČ NA ROKY 2019 - 2021

2019


Schválený na 3. MZ dňa 25.03.2019.
viac...

Zverejnené 7.2.2019 -admin-


 

PROGRAM MZ - 25.4.2019 o 16:30 (zmena času konania, pôvodne 17:00)

oznam

Zverejnené 21.4.2019 -admin-


 

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LORINČÍK

oznam


https://www.kosice.sk/clanok/uzemny-plan-zony-lorincik-zmeny-a-doplnky-2018-2
viac...

Zverejnené 13.3.2019 -admin-


 

PROGRAM 3. zasadnutia MZ - 25.03.2019

program

Zverejnené 20.3.2019 -admin-


 

PROGRAM 2. MZ 25.02.2019

zasadnutie

Zverejnené 20.2.2019 -admin-


 
Položky 1-10 z 594

PRÁVO VOLIŤ DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú

občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014).

VŠETKY INFORMÁCIE SÚ NA webovej stránke MV SR

http://www.minv.sk/?volby-ep


 


4962554

Úvodná stránka