Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

Komisie MZ

POSTAVENIE KOMISIÍ

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. :

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 


 

ZRIADENIE KOMISIÍ MZ dňa 30.11.2018

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU A SŤAŽNOSTÍ:

PREDSEDA:                     Mgr. Marta GONSORČÍKOVÁ BUKOVINSKÁ

ČLENOVIA:                       Kristián TOMČO

                                           Ing. Katarína TURČÍK, PhD. 

KOMISIA FINANČNÁ:

PREDSEDA:                     Ing. Miroslav DAŇO

ČLENOVIA:                       PhDr. Daniel LIBA 

                                           Kristián TOMČO

                                           Ing. Katarína TURČÍK, PhD.

 


 

ROKOVACÍ PORIADOK, ÚLOHY A NÁPLNE PRÁCE KOMISIÍ MZ

Rokovaci_poriadok_komisii_MZ_1.8.2015.pdf(342.6 kB)Rokovací poriadok komisií
Naplne_komisii_MZ_1.8.2015.pdf(297.3 kB)Úlohy a náplň práce komisií

ZÁPISNICE Z KOMISIÍ 2017

Zapisnica_FK_16_2017.pdf(224.1 kB)Finančná komisia - október 2017
Zapisnica_FK_15_2017.pdf(220.2 kB)Finančná komisia - september 2017
Zapisnica_FK_14_2017.pdf(225.9 kB)Finančná komisia - máj 2017
Zapisnica_FK_13_2017.pdf(220.3 kB)Finančná komisia - február 2017
Zapisnica_FK_12_2017.pdf(219 kB)Finančná komisia - január 2017

ZÁPISNICE Z KOMISIÍ 2016

Zapisnica_FK_11_2016.pdf(221.2 kB)Finančná komisia - november 2016
Zápisnica KpVO 2016-11-28.PDF(199.4 kB)Komisia VO - november 2016
Zápisnica KpVO 2016-07-12 komplet.pdf(1.9 MB)Komisia VO - júl 2016
Zapisnica_FK_10_2016.pdf(214.8 kB)Finančná komisia - jún 2016
Zapisnica_FK_9_2016.pdf(229.3 kB)Finančná komisia - máj 2016
Zapisnica_FK_8_2016.pdf(220.8 kB)Finančná komisia - apríl 2016
Zápisnica KpVO 2016-04-02.pdf(208.8 kB)Komisia VO - apríl 2016
Zapisnica_FK_7_2016.pdf(226.3 kB)Finančná komisia - február 2016
Zapisnica_komisie_VO_4_2016-01-18.pdf(281.1 kB)Komisia VO - január 2016

ZÁPISNICE Z KOMISIÍ 2015

Zapisnica_komise_VO_2_2015-07-21.pdf(363 kB)Komisia verejného osvetlenia - júl 2015
Zapisnica_FK_6_2015.pdf(216.2 kB)Finančná komisia - november 2015
Zapisnica_FK_5_2015.pdf(218.8 kB)Finančná komisia - október 2015
Zapisnica_FK_4_2015.pdf(217.6 kB)Finančná komisia - jún 2015
Zapisnica_FK_3_2015.pdf(228.3 kB)Finančná komisia - apríl 2015
Zapisnica_FK_2_2015.pdf(229.4 kB)Finančná komisia - marec 2015
Zapisnica_FK_1_2015.pdf(237.1 kB)Finančná komisia - január 2015


4962593

Úvodná stránka