Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

Verejné vyhlášky

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

VSD -VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

Vyhláška

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu 
nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia a skvalitnenie napäťových pomerov 
siete v k.ú. Pereš, podľa priloženej grafickej situácie. 

názov stavby: „Pereš -Krásnohorská, Krompašská, Haburská -úprava NN z novej DTS“ 

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2019. 

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností 
vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. 

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok 
na náhradu škody. 

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať

Odbor Sieťový inžiniering, 
špecialista sieťový inžiniering Richard Kostík tel. č. +421(0)55 610 2469 

V Košiciach, dňa 07.12.2018 


Richard Kostík 
špecialista sieťový inžiniering 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - REVÚCKAVytlačiť
 

Verejná vyhláška


 
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

Verejná vyhláška

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto  upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267   a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.


 
 


5056753

Úvodná stránka